29.01.2023

Съдебната палата отваря вратите си на 14 април 2022

Със заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков, Съдебната палата в Ямбол отваря вратите си на 14 април, след двегодишно прекъсване, заради въведените противоепидемични мерки в сградата, където се помещават Окръжен и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол.

Провеждането на „Ден на отворени врати“ е важна част от осъществяването на дейностите на органите на съдебната власт в Ямбол в рамките на комуникационната им политика. В честването, освен Окръжен и Районен съд – Ямбол, Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол, активно се включва и Адвокатска колегия – Ямбол. Програмата на този ден, посветен на Конституцията и професионалния празник на българските юристи и съдебни служители, е насочена към ученици от различни класове, граждани и техните структури, медии. Основните цели на „Ден на отворени врати“ са насочени към повишаване на правната култура и приобщаване на българските граждани към основната мисия на органите на съдебната власт чрез запознаване с различни негови акценти от дейността.

На 14 април, 2022 г. от 11,40 ч. ще бъде проведена празнична пресконференция за медиите с участието на административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Ямбол, Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол, Адвокатска колегия – Ямбол. Акцент на пресконференцията ще бъде Денят на отворени врати.

През целия ден ще се има информационни турове за заинтересовани групи на тема: „Съдът отблизо“, осъществявани от Районен съд – Ямбол.

С участието на административните ръководители на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков, Окръжна прокуратура – Ямбол – Дойчин Дойчев и Адвокатска колегия – Ямбол Атласка Данкова ще се проведе открит урок за ученици от 12 а клас на Професионална гимназия „Васил Левски“, гр. Ямбол на тема: „Кой кой е в съдебната система?“. С този урок завършва и образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени училища и прокуратури“, проведена през учебната 2021 – 2022 г. по дигитален път. В края на открития демонстративен урок ще бъдат наградени всички участници в образователната програма. Те ще получат удостоверения, копие от първата българска конституция и други награди;

На специална церемония ще бъдат наградени победителите и участниците в обявения през месец февруари, 2022 г. конкурс по избор за есе, презентация, рисунка, плакат, флайер, илюстрация, скица, комикс и други форми, чрез които може да се изобрази същността на/в храма на Темида на тема: „#PRAVOTO. В храма на Темида всички са равни пред закона!“. Най-добрите презентации и есета ще бъдат излъчвани през целия ден в сградата на Окръжен съд. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет-сайта на съда.

По предложение на административния ръководител председател на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков ще бъде връчена и стипендия на нуждаещ се студент от Ямбол, който се обучава по специалността „Право“ в Бургаски свободен университет. Стипендията, в размер на 1300 лв., е осигурена от Адвокатска колегия – Ямбол, Окръжен и Районен съд – Ямбол, Административен съд, Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол.

Катя Няголова, Връзки с обществеността

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com