02.02.2023

Награди за Деня на община „Тунджа“ с решение на Общински съвет „Тунджа“

„Награда за стопанска инициатива“ – индивидуална, за цялостна дейност:

–              Руска Михайлова – Председател на ЗПК „Развитие“ с. Ханово.

„Награда за стопанска инициатива“ – колективна, за принос в развитието на икономиката и за постигнати резултати в стопанската дейност през годината:

–              „Лозарско стопанство Чалъкови“ ООД – с. Меден кладенец с управител Динко Чалъков.

Награда „За граждански принос“ – за личен принос и родолюбиви начинания:

–              ЕТ „Д-р Христо Бабуров – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ“ – с. Тенево;

–              Константин Нинов – дарител на храма в с. Завой;

–              Любомир Динев – общественик и председател на пенсионерски клуб с Ханово;

–              Таня и Теодор Тодорови – дарители и подкрепящи инициативите на община „Тунджа“ и с. Търнава.

Почетен знак „Герб на община „Тунджа“ – златен, за принос в развитието на общината:

–              Величка Вълчева – журналист в ЕРА ТВ;

–              Георги Динев – кмет на кметство с. Кабиле от 2003 година;

–              Диньо Жеков – дарител и подкрепящ инициативите на община „Тунджа“ и с. Тенево.

–              Иван Николов – кмет и кметски наместник на с. Генерал Тошево от 2007 година;

–              Полк. Милен Димитров – командир на Военно формирование 26 030 с. Безмер;

–              Стоянка Христакиева – директор на дирекция „МДТ“, община „Тунджа“;

–              Тодор Хубчев – дарител и подкрепящ инициативите на община „Тунджа“ и с. Бояджик.

–              Руска Димитрова – общественик  и основател на пенсионерски клуб с. Кукорево

Почетен знак „Герб на община „Тунджа“ – сребърен, за принос в развитието на общината:

–              Ваньо Златев – старши експерт кметство с. Дражево от 2004 година;

–              Недялка Стамова – главен специалист кметство с. Веселиново;

–              Петрана Георгиева – кмет на кметство с. Калчево от 2011 година.


Награди за Деня на община „Тунджа“ със заповеди на кмета Георги Георгиев:

За дарителство и подкрепяне инициативите на  общината и населените места, със Знак на Община „Тунджа“ – плакет:

 1. Антоанета Тодорова Димитрова – управител на „Контрол инженеринг“ АД;
 2. Денис Алексиев Алексиев – дарител от с. Роза;
 3. Димитър Павлов Върбанов – управител на „Балар“ АД;
 4. Елена Димитрова Иванова – управител на „Странджата БГ“ ЕООД;
 5. Илчо Атанасов Илчев – управител на „Биосим“ ООД;
 6. Йовчо Павлов Митев – общественик от с. Ботево;
 7. Йордан Сотиров Георгиев – общественик от с. Тенево;
 8. Красимир Иванов Трънков – собственик на ЕТ „Красимир Трънков“;
 9. Михаил Георгиев Шевкенов – собственик на ЕТ „Земеделска къща Аграрика -Михаил Шевкенов“;
 10. Петър Иванов Петров – управител на „ИНКОМ ПВ“ ООД;
 11. Петър Стефанов Личев – управител на „Български йогурт“ ООД;
 12. Стайко Иванов Стайков – управител на „Ставен“ АД;
 13. Стоил Стоянов Славов – председател на ЗПК „Напредък“;
 14. Стоян Александров Стоянов – председател на Кооперация „Тракия“ и председател на Съюза на зърнопроиводителите от област Ямбол;
 15. Стоян Желев Стоянов – собственик на ЕТ „Стенди-Стоян Стоянов“;
 16. Стоян Жечев Люцканов – управител на „Стоян Агро ББ“ ООД;
 17. Стоян Иванов Стоянов – собственик на ЕТ „Стожер-Стоян Стоянов“;
 18. Стоян Проданов Иванов – управител на „Технострой-инженеринг 99“ АД;
 19. Христо Славов Василев – председател на ЗПК „Козарево“.

 За принос в развитието на Община „Тунджа“, с Грамота:

 1. Иванка Алексиева Господинова – счетоводител в Дирекция „ДДИ“;
 2. Калоян Станков Недев – оператор сигурност в Дирекция „ОМП“;
 3. Мима Иванова Колева – главен специалист в кметство с. Кукорево.

 За принос в развитието на Община „Тунджа“ и във връзка 35 годишнината от създаването на общината с юбилеен знак на община „Тунджа“:

 1. Валентин Георгиев Велев – експерт в офис за военен отчет

за Община „Тунджа“;

 1. Дяко Илиев Дяков – Кмет на с. Дражево от 2015 г.;
 2. Елена Събева Маджарова – Кмет на с. Бояджик от 2011 г.;
 3. Златка Събева Георгиева – общественик от с. Миладиновци;
 4. Иван Димитров Иванов – общественик от с. Кукорево;
 5. Иван Михалев Димитров – общественик от с. Овчи Кладенец;
 6. Иванка Андреева Лъскова – общественик от с. Кукорево;
 7. Йордан Панчев Христов – главен специалист в дирекция „ТУСЕ“;
 8. Красимира Ангелова Радева – служител в общината от 2011 г.;
 9. Румен Димитров Ралев – организатор производство на „Градус“ АД;
 10. Румяна Славова Илчева – Кметски наместник на с. Симеоново от 2007 г.;
 11. Стоян Тодоров Парапанов – общественик от с. Бояджик;
 12. Цветанка Гочева Георгиева – общественик от с. Кукорево;
 13. Д-р Янко Николаев Енев – общопрактикуващ лекар в с. Маломир.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com