07.02.2023

Две години по-късно партньорите по проект „#Eusave -дейности на гражданите на ес за умни исторически селища“ се срещнаха в историческия град Марвао в Поругалия

Кметът на община Болярово, Христо Христов взе участие в  петото международно събитие по проект „#EuSAVE“, в който община Болярово си партнира с общини и сдружения на общини от Испания, Италия, Хърватия, Белгия, Португалия, Литва и Северна Македония.

Събитието се проведе в община Марвао, Португалия. На този етап от изпълнение на проектните дейности представителите на общините от България /Болярово/, Испания /Вимианцо/ и Португалия / Марвао/ са отговорни за координацията и създаването на Съвместна стратегия за устойчивото развитие на историческите селища на границите в ЕС.  Анализът на силните и слабите страни , възможностите и заплахите на тези гранични територии, както целите, направленията и дейностите за развитие се формулират на база мнения на жители на осемте партньори по проекта, събрани чрез виртуален форум, както интервюта, проведени с експерти в областта на териториалното развитие от осемте държави.

Проектът трябваше да приключи през месец декември 2020 година, но предвид пандемията от COVID-19 партньорите предпочетоха и Европейската комисия одобри удължаването на проекта с близо две години, за да могат дейностите да се изпълнят присъствено.

Заключителното събитие по проекта е предвидено за първата седмица на месец септември 2022 година и ще бъде домакинствано от община Болярово

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com