30.01.2023

Община Болярово започна изпълнението на проект

Община Болярово започна изпълнението на проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

След проведена процедура за подбор седем безработни лица от община Болярово сключиха договор и в момента се обучават за получаване на професионална квалификация „Работник  озеленяване“.

Обучението се провежда от ЦПО КЪМ „ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ“ ООД и ще продължи през периода от  12.04.2022 г. до началото на месец август. За това време безработните лица ще получават стипендии.

След успешно завършване на обучението те ще бъдат назначени на трудови договори за срок от 15 месеца, като три от лицата са от град Болярово, а от селата Стефан Караджово, Воден и Попово има по един участник.

Основната цел на проекта е базирана върху подобряване включването и овластяване на ромите, чрез въвеждане на ефективни механизми за устойчиво осигуряване на ефективни интегрирани мерки, водещи до подобрено социално включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово.

Предстои изпълнението на редица дейности като създаване на комплекс за интегрирани услуги с 5 работни места, подкрепа на общинската администрация за работа с хора от малцинствени общности, провеждане на обучения на представители на ромската общност и други.

Проектът е с продължителност от 24 месеца, като договорът за финансиране е подписан  на 11.04.2022 година.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com