06.02.2023

Спокойно премина матурата по български език и литература в Ямболско

Без сигнали за нарушения премина полагането на първия държавен зрелостен изпит в Ямболска област. От 651 допуснати ученици, 35 не са се явили. 616 ученици са се явили на зрелостния изпит по литература в областта, като  заявления за полагане на матура са подадени от 748 завършващи, обясни началникът  Регионалното управление на образованието Стойко Стойков: „Но една част от тях не са допуснати, тъй като не са завършили успешно 12-и клас“. 

По темата „Споменът – скръб и утеха“ в елегията на Димчо Дебелянов „Аз искам да те помня все така“ са писаха зрелостниците в интерпретативно съчинение. Втората възможност беше есе със заглавие „Тежестта на думите“. Младежите имаха 120 минути, за да създадат текст до четири страници.

В петък на втория зрелостен изпит от профилираните гимназии ще се явят 366 ученици, като 140 от тях са предпочели матура по английски език.  От професионалните гимназии изпит ще държат 363 зрелостници.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com