06.02.2023

Обучение за 7 лица „Работник в озеленяването” в община Болярово

Община Болярово осигури практическото обучение на 7 лица за придобиване на професионална квалификация по професия: „Работник в озеленяването”, код: 622030, специалност: „Озеленяване и цветарство”, код: 6220301 и код по Национална класификация на професиите и длъжностите: 92140015 „Работник, озеленяване”. Обучението по практика започна от 15 юни и бе организирано от Община Болярово чрез Център за професионално обучение към „Петър Йовчев и синове” ООД. То е в изпълнение на  проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014– 2021г. Обучаваните 7 лица ще се погрижат допълнително да разкрасят града като засадят предоставените им сезонни цветя на централни места. Практиката ще бъде свързана с упражняване на получените теоретични познания, както и с придобиване на нови и ключови умения за специалността.

Изпълнението на Проекта с бенефициент Община Смядово, стартира на 11 април т.г. и ще продължи 24 месеца.  Дейност 4 „Осигуряване на мотивационни, професионални и специализирани обучения и субсидирана заетост на лицата, представители на целевите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово” в община Болярово стартира през месец април. Лицата, назначени по проекта, преминаха 116 часа теоретично обучение и предстои задължителната практика от 184 часа като обучението е общо за 300 часа. След успешно завършен калификационен курс, лицата по Проекта ще бъдат преназначени за период от 15 месеца като „Работник, озеленяване” в община Болярово.

Скоро ще бъде факт и Комплексът за интегрирани услуги на територията на община Болярово, част от изпълнението на дейностите по Проект: „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com