07.02.2023

Двудневен семинар за енергийната ефективност и възобновяемата енергия се  проведе в Ямбол

След проведената встъпителна пресконференция по проекта за  изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия в сградите на Детска градина „Слънце“ Община Ямбол беше домакин и на двудневен семинар с участието на чуждестранния партньор от Кралство Норвегия.

На първия ден Андерс Столан, председател на IDN Research, представи конкретни примери и добри практики в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Представители на Община Ямбол, директори на училища, детски градини и социални институции научиха повече за използването на геотермална енергия и как тя може да се превърне в основен източник за отопление и охлаждане на общински сгради.

На следващия ден заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов, екипът за управление на проекта и Андерс Столан посетиха обекта на интервенция по проекта – Детска градина „Слънце“. Те обсъдиха на място конкретните мерки, които е заложено да бъдат изпълнени.

Досега помещенията, които са с обща площ над 8 900 квадратни метра, през зимата са се отоплявали с природен газ, а през лятото са използвани климатици за охлаждане. Изграждането на новата инсталация ще допринесе значително за намаленото потребление на енергия, както и за подобряване на битовите условия в сградите.

В рамките на проекта е предвидено и посещение на експерти от Община Ямбол в Кралство Норвегия за участие в уъркшоп с практическа насоченост за обмяна на опит, знания и най-добри практики в посочената област.

Стойността на проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина „Слънце”, гр. Ямбол” възлиза на 812 860,86 лева, от които 734 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 78 860,86 лева съфинансиране, а продължителността му е 18 месеца.

Проектът е финансиран по Договор за БФП BGENERGY-1.002-0002-C01 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия  за периода 2014-2021 година.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com