03.02.2023

Предстои реформиране на Дома за стари хора в село Воден

Предстои реформиране на Дома за стари хора в село Воден, съгласно изискванията на Закона за социалните услуги, съобщиха от община Болярово. На 28 юли предстои Общинският съвет да утвърди състав на експертна общинска комисия, чиято задача е да изготви план за реформирането.
В дневния ред на заседанието е включен и отчетът за изпълнението на бюджета за първото полугодие, както и предложение за изменението на годишната финансова рамка на общината. Съветниците ще обсъдят и отчета на администрацията за изпълнението на техните решения.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com