29.03.2023

Фотоконкурс  на тема „Моето Болярово“

Фотоконкурс  на тема „Моето Болярово“ обяви Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по повод 26 Октомври – Деня на град Болярово и Димитровден. Конкурсът е между ученици от 1–ви до 12–ти клас.
Участниците могат да се включат с по една фотография на значими сгради, паметници, панорами и забавни моменти от живота в Болярово. Снимките за конкурса не трябва да са направени не по-рано от една година, да са дигитални  и  да не са допълнително обработвани. Към всяка фотография участникът трябва да напише трите си имена, класа и учебното заведение.
Критериите за оценка са: естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Предвидените награди са от 1–во до 5–то място, а жури ще определи най-добрите фотоси.
Готовите фотографии се предоставят на класните ръководители, на зам. Директора на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово, или се изпращат на email: mkbppmn_bolyarovo@abv.bg в срок до 19.10.2022 г. включително.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com