10.12.2022

Продължава приемът на заявления за желаещите да ползват Комплекса за интегрирани услуги

Програма

„Местно развитие, намаляване на бедността и

подобрено включване на уязвими групи”

 

Община Болярово продължава приема на заявления от желаещите да ползват услугите на Комплекс за интегрирани услуги за групи в неравностойно положение.

Комплексът е обособен в изпълнение на проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Мултидисциплинарният екип от специалисти в комплекса включва:

  • социален работник
  • социален асистент
  • кариерен консултант
  • образователен медиатор
  • специалист интеграция на уязвими групи
  • медицински специалисти

Предоставяните интегрирани услуги в комплекса изцяло са фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата в неравностойно положение и подкрепа на техните семейства, в това число:

  • дневни и почасови услуги;
  • мобилни услуги в домашна среда;
  • заместваща грижа.

Желаещите да ползват комплекс от интегрирани здравно-социални услуги подават заявление за включване в проекта в помещението на Комплекса в гр. Болярово, ул. “Девети септември” № 11, ет.1 или на телефон: 04741/60-44.

Задължително условие за включване в проекта е заявяване на най-малко две услуги.

Лице за контакт: Донка Иванова, Ръководител/ социален работник.

След провеждане на подбор, одобрените лица ще бъдат информирани лично.

 

 

 

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com