29.03.2023

Детско полицейско управление

От м. ноември 2022г., БЧК-Ямбол стартира провеждането на първите обучения по първа помощ с ученици от пети клас в СУ „Пейо Яворов“ – град Стралджа, включени в Националната програма на МВР „Детско полицейско управление”. Инициативата се реализира за поредна година в партньорство с „Охранителна полиция”, „Пътна полиция”, „Криминална полиция”, психолози от лабораториите на МВР и духовни лица..

Основната цел на Националната програма на МВР и останалите институции е преди всичко ранна превенция на подрастващите като, чрез натрупването на теоретични и практически знания, децата да формират умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации – в къщи, на училище и на улицата, за своите права и отговорности, за работата в екип, уважение и толерантност към другите.

    Добриела Праматарова, специалист „Първа помощ“ в Ямболската червенокръстка организация всеки месец по график ще посещава учениците, като ще им помага да усвояват знания и умения за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти, психосоциална подкрепа, превенция на пътния и водния травматизъм и др. В обученията участват и представители от Районното полицейско управления – Стралджа.

Първите срещи с малките полицаи бяха посветени на травмите на опорно-двигателния апарат – причини, мерки, алгоритъм на действията и обработка на рани на главата.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com