30.03.2023

Регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“ в община „Тунджа“

На 25 и 26 ноември в залата на община „Тунджа“ ще се проведе регионална информационна среща по образователния проект „Променяме се с климата”.

Домакин е тунджанското училище – партньор по проекта – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново.

Програмата на срещата е посветена на представяне на един от основните продукти по проекта – онлайн образователен портал, включващ широк набор от информационни и образователни материали, свързани с промените в климата и възможните мерки за справяне с тях. Учителите ще се запознаят още и с разработените програми за квалификация, посветени на различните измерения на климатичните промени. Програмите са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

Събитието има за цел да информира местната общност за предстоящите регионални кампании за повишаване на осведомеността и иницииране на дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

Фокус на регионалната информационна среща ще бъде и търсене на значими теми за училищните кампании и ученическите проекти, в отговор на местните екологични предизвикателства.

Представители на местната власт, бизнеси, образователни институции, граждански организации, медии, граждани и общественици, са добре дошли за дискусии, свързани с въздействията на климатичните промени върху икономическите сектори, човешкото здраве, градската и околната среда.

На 25 ноември срещата започва от 13,30 часа, а на 26 ноември – от 9 часа.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com