28.01.2023

Общински съвет – Болярово подкрепи предложението на кмета на общината Христо Христов чрез търг да бъдат предоставени под аренда земеделски земи

smart

На днешното си заседание Общински съвет – Болярово подкрепи предложението на кмета на общината Христо Христов чрез търг да бъдат предоставени под аренда за срок от 20 години 373 декара в село Златиница, 628 декара в село Попово и 299 декара в село Ружица. Към тези имоти вече има заявен интерес от частно дружество, собственик на
предприятие за преработка на био земеделска продукция. Намерението е върху тези имоти да се изградят трайни насаждения – сливи.
Тези имоти бяха предоставени под аренда с договор през 2001 г., като там бяха създадени трайни насаждения от специален сорт джанки за производство на сокове и сосове. В Златиница насажденията бяха унищожени след пожар, в другите землища не са поддържани и реално също са унищожени.
Реално сега с полученото инвестиционно намерение има шанс в тези имоти отново да бъдат създадени нови трайни насаждения, както и да бъдат разкрити работни места за местното население.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com