28.05.2023

Демографската картина в Стралджа

През изминалата 2022 г. в община Стралджа са се родили  143 деца. Двойките, коитоофициално са  сключили брак са 35. Но по-  голяма част, от които са от чужбина. През периода са починали 237 души.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com