28.05.2023

Деца от село Войника рисуват кораба „Радецки“

Спонтанно, с много ентусиа- зъм и въображение децата от ОУ“Хр.Ботев“ Войника отбелязаха патронния празник на училището. Подготвяха се за него, за да изразят чувства, мисли и идеи във връзка със 175-та годиш- нина от рождението на големия български публицист, революционер, поет, общественик Христо Бо- тев. Горди от това , че училището носи неговото име учениците се включиха в различни инициативи. За Ботев са изречени много слова, но истинското величие на Ботев е в безкористната служба на обществото и вярата му в об- щочовешките идеали. Думите му „Но стига ми тая награда – да каже нявга народа: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…” и днес предизвикват да се замислим за ценностите и духовността на нашето съвремие. В деня на неговото рождение в училището на с.Войника си спомниха за един от заветите към бъдните поколения, а именно: „Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“ По свой начин се включиха в празника и учениците от ІІІа клас, които рисуваха кораба „Радецки“.
Всички показаха майсторство и талант, но все пак някой от рисунките се оказаха наистина впечатляващи

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com