28.05.2023

Атолово се превръща в образцово село

В село  Атолово вече е  традиция местни активисти периодично да се събират и да почистват главните улици на селото. Обединява ги общото желание да бъдат полезни, да правят добро и да променят средата в която живеят. Всяки В АТОЛОВО има задача да настъпи по посока Карнобат – Айтос – Бургас и донася свободата на селищата от тази част на България. Четете на стр. 2 акция завършва с насъбрани множество отпадъци и с н а д е ж д а т а , че следващия път ще бъ – дат по-малко. Просто защото всеки ще стане участник в инициативата „ Да направим нашето село по-чисто и покрасиво!“ Кметският наместник Стойка Колева мотивира всички с личния си пример. Всеки път като приключи трудовия ден тя благодари на участниците и така постепенно всички се превръщат не само в единосъмишленици, но и в приятели.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com