23.03.2023

Нов автомобил за разнос на хранат на Домашния социален патронаж в Болярово

Изцяло нов, неупотребяван лекотоварен автомобил ще бъде осигурен за разнос на храната, приготвяна от Домашния социален патронаж в Болярово. Проектът на екипа на кмета на общината „Мобилност за доставка на топъл обяд в община Болярово“ е одобрен и ще получи финансиране от фонд “Социална закрила”.
Целта е да се подобри качеството на предоставяните социални услуги в домашния социален патронаж, както и по проект „Топъл обяд за жители на община Болярово“, подаден за финансиране от Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане. Косвено, изпълнението на проекта ще даде възможност за по-навременното разнасяне на храната по отделните населени места, някои от които са отдалечени на около 40 км от общинския център. Цели се и намаляването на разходи за гориво, чрез използването на нов автомобил.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com