21.03.2023

Все повече фирми инвестират на територията на община Болярово във фотоволтаични централи

Все повече фирми инвестират на територията на община Болярово във фотоволтаични централи, заради високите цени на енергията и стремежа за преминаване към кръгова икономика. Само през последните три години са издадени 44 строителни разрешения за изграждане на такива обекти в нашите населени места, информират от Отдел „Устройство на територията и управление на отпадъците“. Най-много са издадените през 2022 г. строителни разрешения за фотоволтаични централи за гр. Болярово – 9, следват селата Ситово и Мамарчево – с по 6, Попово – с 4, Дъбово и Стефан Караджово – с по 4.
Издадените през 2022 г. строителни разрешения за фотоволтаици в Шарково са 3, в Златиница, Воден и Малко Шарково – по 2, в Крайново – 1. На последното заседание на Общинския съвет, проведено на 30 януари, съветниците разрешиха изработването на проект за изменение на Общия устройствен план и изработване на Подробен устройствен план за два частни имота в Попово, върху които също предстои да бъдат изградени фотоволтаични централи, подстанция и склад. Инвестиционното намерение е внесено от пловдивска фирма.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com