30.03.2023

Дарен автобус получи община Болярово

Със своя заповед служебният просветен министър Сашо Пенов прехвърли безвъзмездно от Министерството на образованието и науката на Община Болярово правото на собственост върху нов 32-местен автобус за превоз на деца и ученици.

Автобусът е предоставен в резултат на мотивирано искане от кмета на Община Болярово до министъра на образованието и науката за подмяна на вече амортизираните, но още използвани училищни автобуси.

В община Болярово пътуващите деца и ученици по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование са 144.

Новият автобус се предоставя за преимуществено ползване на СУ „Д-р Петър Берон“, в което пътуващите ученици са 94 от девет населени места.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com