30.03.2023

Общо събрание на Асоциация общински гори

Асоциация общински гори провежда Общо събрание на 16 и 17 февруари в курортен комплекс “Старозагорски минерални бани“. Това съобщи кметът на община Болярово Христо Христов, който е заместник-председател на асоциацията. Той ще участва в събранието заедно с началника на звено „Гори“ към община Болярово Николай Колев. Освен Отчета за дейността на асоциацията през 2022 година, се очаква сериозно обсъждане и на утвърдените в последните дни на разпуснатото вече 46-то Народно събрание изменения на Закона за горите, които вменяват допълнителни задължения на общините по предоставянето на дърва за населението от общинския горски фонд.
В асоциацията членуват 61 общини от България, които притежават собствени горски фондове.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com