30.03.2023

Кметът на община Болярово Христо Христов: Всеки ден трябва да си спомняме за Левски!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО,
150 години ни делят от онзи февруарски вторник на далечната 1873 г., когато в покрайнините на тогавашна София геният на националната ни
революция Васил Иванов Кунчев приема причастието си с думите „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството”, след което увисва на
бесилото. До сетния си дъх той гордо и борбено защитава делото на революцията и правото на България да бъде свободна.
Не напразно още приживе Васил Левски е наречен от съвременниците си Апостол. Макар и толкова млад, авторитетът му е толкова голям, че успява
да привлече за каузата на Освобождението най-успелите и образовани българи – от учители и духовници до търговци и заможни земеделци.
Христо Ботев го определя като „нечут характер“, „колкото и да се намираш в отчаяност, той ще те развесели и ще те накара да забравиш ввсичките
тъги и страдания“. Изключителната смелост и постоянство на Васил Кунчев са оценени и от Стефан Караджа и Хаджи Димитър, в чиито среди той се
движи във Влашко преди да постъпи в Първа българска легия на Георги Стойков Раковски. Именно в легията, от Раковски получава историческото
прозвище „Левски“.
Да припомним думите му: „И ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем свободни и с пълна свобода в земята ни, там, дето живее
българинът: в България, Тракия и Македония.”
Затова всеки ден, а не само в деня на неговото убийство и не само на 6 юли – деня на неговото рождение, трябва да си спомняме за Васил Кунчев.
Ако се научим да посрещаме настоящето си през очите на Апостола, ако се опитаме да съизмерим делата си с неговите критерии, препятствията, които
срещаме по пътя си напред няма да изглеждат толкова непреодолими. Всичко се състои в нашите задружни сили, както ни съветва Левски – най-святото име в нашата история, име, което ще се помни вечно!
Поклон пред паметта на Апостола и неговите съратници и последователи!

Христо ХРИСТОВ,
кмет на Община Болярово

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com