01.04.2023

С водосвет и тържествена церемония започнаха строително-монтажните дейности по проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина „Слънце”, Ямбол”

Строително-монтажните дейности по изграждането на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина „Слънце” започнаха с официална церемония и водосвет, отслужен от иконом Георги, представител на църковното настоятелство.

На церемонията присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, Ива Петрова, заместник-министър на Министерството на енергетиката и ръководител на програмния оператор на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, заместник-кметовете на община Ямбол Енчо Керязов и Васил Алекандров, общински съветници, Стойко Стойков, началник на Регионално управление на образованието – Ямбол към Министерството на образованието и науката.

„Особено съм горд и щастлив, че Детска градина „Слънце“ –  град Ямбол е сред шестте избрани сгради в страната, в които ще се изгради модерна инсталация за отопление и охлаждане с геотермална енергия чрез осигурено финансиране от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“, сподели кметът на община Ямбол Валентин Ревански.

Той изрази надежда, че резултатите от изпълнението ще бъдат успешни и че този пилотен проект за изграждането на подобна инсталация в сгради, собственост на Община Ямбол, ще бъде пример за последващи инвестиции на територията на общината, както и в страната.

„Вярвам, че организацията между екипите от страна на Община Ямбол и на избраната фирма-изпълнител ще доведе до качествено изпълнение на строително-монтажните работи в оптимални срокове, което ще гарантира и успешната реализация на проекта. За нас „първа копка“ винаги е била важна част от започване на дейностите, но най-важно е как ще бъде завършен този проект и каква ще бъде оценката от нашите съграждани и от хората, които ще го използват.

„За нас е голямо удоволствие да бъдем днес тук по повод откриването на строително-монтажните работи за изграждане на нова геотермална инсталация за отопление и охлаждане в сградата на Детска градина „Слънце“ – гр. Ямбол. Като програмен оператор, ние сме много доволни и изключително благодарни за усилията, които положихте, защото това е един от проектите, финансирани в рамките на Европейското икономическо пространство, реализиращи се успешно и в рамките на договорените срокове. Ползите от проекта са безспорни – той ще подобри комфорта в сградите, ще намали консумацията на енергия, ще доведе до намалени сметки, ще спести въглеродния отпечатък, ще даде възможност за обмен на най-добри практики и изграждане на капацитет за подготовка и изпълнение на още такива проекти. Бих искала да благодаря на екипа, разработващ и управляващ проекта на местно ниво и да ви уверя, че екипът на програмния оператор е на линия, за да продължим ползотворното сътрудничество и да доведем проекта до успешен край“, заяви заместник-министърът на Министерството на енергетиката и ръководител на програмния оператор на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ Ива Петрова.

Иконом Георги отслужи водосвет и пожела успех на проекта и здраве за всички деца, родители и служители на детската градина.

Проектът е финансиран по Договор за БФП BGENERGY-1.002-0002-C01 по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия 2014-2021 г.

Целта на проекта е прилагането на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сградите на Детска градина „Слънце“ – град Ямбол чрез използването на енергия от възобновяеми източници. Технологичното обновяване и модернизиране на сградите ще подобри  условията в детската градина, което от своя страна ще допринесе и за повишаване на качеството на предлаганата образователна услуга.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца (от 10.03.2022 г. до 10.09.2023 г.)

Проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на детска градина „Слънце” – град Ямбол е на стойност 812 860,86 лева, разпределена като безвъзмездна финансова помощ в размер на 734 000,00 лева и собствен финансов принос от 78 860,86 лева.

В рамките на проекта ще бъдат извършени инвестиции за енергийна ефективност чрез използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и по-конкретно от геотермална енергия за отопление и охлаждане в двете сгради на Детска градина „Слънце“. За повишаване ефективността на топлоснабдяването и намаляване разходите на енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване ще бъде извършена смяна на горивната база и внедряване на ВЕИ като основен източник на топлинна енергия, чрез геотермална термопомпена инсталация. Инсталацията ще осигурява нуждите на сградите за поддържане на нормативни стойности на микроклимата през отоплителния и охладителен период, както и за битово горещо водоснабдяване през отоплителния и преходните сезони. За осъществяване на ефективен мониторинг се предвижда внедряване на система за мониторинг на потреблението на енергия.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com