28.05.2023

Седмичен поход в света на книгите се проведе в Средно училище „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово

Седмичен поход в света на книгите се проведе в Средно училище „Д-р Петър Берон“ в навечерието на Световния ден на книгата и авторското право – 23 април. Организатори на инициативата са Община Болярово и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Щафетна надпревара по изразително четене на гатанки и приказки беше организирана в дните 19-20 април между учениците от
началния етап на образование. Те гостуваха и в библиотеката на НЧ „Възраждане-1912“, където библиотекарят Мария Христова им разкри
невероятната съкровищница на светове и герои, която съхраняват стотиците томове и енциклопедии.
Финалът бе поставен от децата от прогимназиалния етап на обучение, отново в станалата любимо място на всички общинска библиотека.
Участниците се състезаваха в два кръга, като показаха изготвени от тях презентации за любим български автор и представиха негово произведение.
Представянето беше оценявано от жури в състав: Нина Терзиева – заместник-кмет на община Болярово и председател на МКБППМН, Янко Илчев
-секретар на МКБППМН и Бинка Величкова – дългогодишен преподавател по български език и литература.
На първо място се класираха учениците от 8 клас, които с презентацията си върнаха присъстващите в далечното Средновековие при Константин
Преславски и неговата „Азбучна молитва“.
Второ място беше присъдено за седмокласниците, които ни срещнаха с патриарха на българската литература Иван Вазов и одата „Опълченците на
Шипка“.
На трето място се класираха шестокласниците, които представиха интересни факти за Христо Смирненски – „слънчевото дете на българската поезия“ и
неговото стихотворение „Братчетата на Гаврош“.
Поощрителна награда получиха и петокласниците, които показаха в презентация моменти от живота на поета революционер Христо Ботев и
неговото стихотворение „Хаджи Димитър“.
Заместник-кметът Нина Терзиева обяви и индивидуални награди за най-въздействащо рецитиране за Николай Петров от 8 клас, Христо Димитров
и Емилия Начева от 7 клас, Вилияна Стоянова от 6 клас и Анелия Колева от 5 клас.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com