28.05.2023

Общественополезен труд и по-високи санкции за нарушителите на реда в Община Болярово

Общественополезен труд ще е най-ниското наказание за нарушителите на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност в община Болярово. Това предвиждат измененията на наредба № 1 на Общинския съвет, които ще бъдат гласувани на 27 април. Увеличава се и размерът на налаганите от общината санкции на тези, които паркират в зелени площи, повреждат общинско имущество, нарушават спокойствието на гражданите. Минималната ставка се повишава от 20 на 70 лв., като може да стигне и до 500 лв. в зависимост от степента на нарушението.

Измененията целят и засилване на контрола върху водачите на велосопеди и електрически скутери и тротинетки.

Проектът за промените в наредбата бе публикуван на 2 март на сайта на общината. До този момент не са постъпили възражения.

Общо 18 точки са включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Болярово на 27 април. Съветниците ще обсъдят и отчетите на кметските наместници на Шарково, Голямо Крушево и Горска поляна, годишните доклади за дейността на читалищата през 2022 г., както и разпоредителни сделки.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com