28.05.2023

Пилотна комисия МОСТ проведе първа работна среща с младежи

Първа работна сесия с младежи проведе Пилотна комисия МОСТ – Младежски Омбудсмански Съвет Тунджа на 22 април 2023 г. в залата на библиотеката на село Веселиново, община „Тунджа“. Пилотната комисия е създадена в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0044-С01, „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, който се  осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и се изпълнява от Сдружение „Евроклуб Жена“ в партньорство с Община „Тунджа“.

На срещата присъстваха 20 младежи, представители на младежки НПО-та,  които живеят, учат или работят на територията на селото. Представителите на Пилотната комисия ги запознаха с дейностите по проекта, представиха им добри практики за повишаване на гражданското участие на младежите в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на общинско ниво, съществуващите практики за участие на гражданите във формирането на местни политики в Община „Тунджа“ и провокираха сред младежите дискусия. Младите хора разказаха за инициативите им в селото и направиха своите искания, предложения и препоръки  да бъде населеното място още по-привлекателно за младите хора.

По-голяма част от предложенията на младежите бяха насочени към откриване на младежки клуб, за развитието на средата в населеното място, в областта на културата, спорта и свободното време.

В рамките на проекта са предвидени още 2 такива срещи в с. Тенево и в с. Генерал Инзово. Те имат за цел да развият, както в младите хора, така и в представители от администрацията на община „Тунджа“, умения да работят съвместно.

Срещата беше полезна и за двете страни и потвърди желанието за взаимна работа в областта на младежките политики на местно ниво за задържане и привличане на младите хора на територията на община „Тунджа“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com