29.05.2023

ПОЛЗИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ПОЛИТИКИТЕ ЗА НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА ОТКРИТИ УРОЦИ В СУ“Д-Р П. БЕРОН“, ГРАД БОЛЯРОВО

На 16.05.2023 г. в десети и единадесети клас на СУ „Д-р П. Берон“, град Болярово се проведоха открити уроци като част от изпълнението на информационната кампания по  проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

На учениците беше представен проекта, както и основните начини за намаляване на генерираните отпадъци в ежедневието. Компостирането , разделното събиране на отпадъци, ползването на безхартиена комуникация, ползването на торбички за многократна употреба бяха обсъдени оживено и определени като най-приложимите действия на местно ниво от всеки гражданин.

„Добрите“ практики, идентифицирани в изготвения в рамките на проекта Анализ на прилаганите на местно и национално ниво методи, модели и добри практики, свързани с политиките за нулеви отпадъци и разумните решения за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци , също бяха представени пред учениците.

Като продължение на информационната кампания през месец юни ще се проведе форум с представители на заинтересованите страни, на който ще се представят и другите разработени документи, включително и Механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на община Болярово при контрола и управлението на разделното събиране на биоотпадъците и третирането на биоразградимите отпадъци.

Проект № BG05SFOP001-2.025-0015, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ се изпълнява от Сдружение „ВОБ-Вяра, образование и бъдеще“ в партньорство с община Болярово. Стойността на проекта е 48 960 лева, продължителността – 12 месеца и се очаква да приключи през месец юли 2023 г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com