19.08.2018

На кино в Стралджа

03.04.2018 vreme 0

В изпълнение на поети ангажименти пред обществеността община Стралджа, съвместно със СУ“ П. Яворов“ и ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“, организира […]

Лазарки танцуват в Стралджа

30.03.2018 vreme 0

„Ой, Лазаре, тука първом дойдохме…“ пеят прекрасните малки лазарки от ДГ“М.Рубенова“ пристъпвайки ситно и красиво в кабинета на кмета Атанас Киров, усмихнати, […]

1 2 3 4 5 17