24.09.2018

Урок по толерантност

17.11.2016 vreme 0

„Да бъдем добри, означава и да бъдем и толерантни. Толерантността има много синоними – приятелство, уважение, разбирателство, общуване, опознаване,  доброжелателност, отстъпчивост, търпимост.“ Така […]

„За доброто сред нас“

01.11.2016 vreme 0

По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община „Тунджа“ стартира конкурс за толерантност и […]

На стъпка от дъгата

01.11.2016 vreme 0

На 1 ноември 2016 г., от 17.30 часа,  в Научно технически съюзи „Джон Атанасов“, гр. Ямбол ще бъде представена изложба – графика […]

Нов проект на община „Тунджа“

01.11.2016 vreme 0

На 31.10.2016 г., община „Тунджа“ подаде проектно предложение „Активно включване – осигуряване на благоприятна среда за пълноценен живот и трудова заетост в […]

1 52 53 54 55 56 59