06.12.2022

Приемат бюджета на община Болярово

Бюджетът на община Болярово, който беше представен от екипа на кмета Христо Христов миналия месец, влиза за разглеждане в Общинския съвет на 12 февруари.

Декларираната от общинското ръководство и съветниците основна мисия вниманието да бъде насочено към повишаване качеството на живот е и основен приоритет в годишния финансов план на общината.

7 500 000 лв. се очаква да достигне общата сума по бюджета на община Болярово за 2020 г. 30 процента или 2 276 940 лв. от тях са предвидени за грижите към хората с увреждания и възрастните (за назначени по програми за временна заетост, за лични асистенти, издръжката на социалния патронаж, защитените жилища, домовете за възрастни и за хора с умствена изостаналост, за центровете за рехабилитация и социална интеграция).

За медицинското обслужване на учениците в двете общински училища и на децата в целодневните детски градини са предвидени 51 201 лв. Бюджетът за образование е 1 657 235 лв., а за читалища, музея, спортната база и гробищните паркове е 352 668 лв.

1 403 928 лв. е инвестиционната програма за капиталови разходи. Предвидени са средства за подмяна на част от водопровода в Стефан Караджово, преасфалтиране на улици в град Болярово и селата Голямо Крушево, Шарково, Стефан Караджово, Попово, Мамарчево, Воден, Ружица, Ситово, Иглика, Денница и Оман, ремонт на общински сгради.

Освен по проектите за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в общината и за закриване и рекултивация на старото сметище в Болярово, тази година продължава работата и по изграждането на мултифункционално спортно игрище в близост до Средно училище „Д-р Петър Берон“. В бюджета на общината ще постъпят средства и по съвместния с община Стралджа проект за патронажна грижа за нуждаещи се лица. 40 310 лв. ще бъдат получени и по проекта „Действия на гражданите на ЕС за умни исторически селища“, по който Болярово ще посрещне гости от 7 държави през юни.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com