23.03.2023

Нови мерки

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната и издадените от Министъра на здравеопазването заповеди за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID-19, Областен медицински съвет  взе няколко важни решения.

На територията на област Ямбол се засилва полицейското присъствие за осъществяване на контрол по спазване на Заповедите на министъра на здравеопазването относно въведените противоепидемични мерки, в това число за недопускане събиране на големи групи хора на местата с концентрация на ромско население.

Друго от решенията също касае засилване разяснителната работа след големи групи от населението. Кметовете на общини, в сътрудничество със здравните медиатори по места,  да са по-активни и обясняват необходимостта и важността за спазване на въведените противоепидемични мерки.

Третото решение касае също по-голяма информираност на населението и предприемане на допълнителни противоепидемични мерки предимно в блоковете. Кметовете на общини да уведомят председателите на управителните съвети /управителите/ на етажна собственост да предприемат действия за организиране на засилена дезинфекция на общите части на сградите.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com