28.01.2023

Участие в изнесено обучение в с. Кранево, община Балчик

Представители на общинска администрация на община Болярово взеха участие в периода 18- 20 януари в специализирано 3-дневно изнесено обучение в с. Кранево, община Балчик. Обучението се организира от  Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ в изпълнение на Дейност №6 „Разширяване капацитета на местните институции, предоставящи различни първични услуги с цел ефективна координация и съвместна работа по управление на отделните случаи в общините Смядово, Ветрино и Болярово” по проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“. В обучението взеха участие общо 30 представители на трите общински администрации- Смядово, Ветрино и Болярово заедно с техните ръководства. Целта на обучението е повишаване професионалната квалификация, развитие на умения и компетентности, нужни в ежедневната работа на специалистите от общините. Участниците успяха да обменят опит и добри практики, получиха добри насоки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи, по- лесна комуникация и работа с тях. Всеки участник получи сертификат за завършеното обучение.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com