23.03.2023

Отново добра новина за Ямбол: започнаха дейности по корекция и облагородяване на последния участък в резервното корито на река Тунджа

23.03.2023 vreme 0

След проведени разговори между ръководството на община Ямбол и комисията по политиката при бедствия и аварии Ямбол беше подкрепен с финансиране за […]

Община Ямбол се допитва относно дистанционното провеждане на публичното обсъждане на проект за Разчет на Община Ямбол за 2023 година

22.03.2023 vreme 0

Община Ямбол анкетира жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, […]

1 2 3 6
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com