22.10.2018

Търсачи на знания и емоция

20.10.2018 vreme 0

В читалище „Просвета 1910“ село Тенево, днес бе проведено заключително мероприятие по проект „Търсачи на  знания и емоция“ и официално стартира работата […]

Работна среща

15.10.2018 vreme 0

На 17 и 18 октомври община „Тунджа“ ще бъде домакин на работна среща, посветена на политиките за обхват в ранно детско развитие. […]

„Твоят час“

10.10.2018 vreme 0

На 5 октомври 2018 г. в община „Тунджа“ се проведе заключителна проява – педагогическа конференция по проект BG05М2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на […]

1 2 3 61