29.01.2023

Без пожари

25.10.2016 vreme 0

Да се проведат инструктивни съвещания с кметове и км.наместници на населените места в община Стралджа във връзка с осигуряване пожарната безопасност на […]

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com