09.12.2022

Закрила за вековно дърво

Над 200-годишен летен дъб в  местността „Мараш“  е обявен за защитено дърво. 


Със своята височина над 20 м., обиколка на ствола 3,40 м., съгласно заповедта на МОСВ, летния дъб, известен и като европейски или благун, е обявен за вековно, забележително дърво в землището на гр.Стралджа и това определя забраната за изкореняването му, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото както и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дървото. Предложението за закрила на вековния дъб е направено от община Стралджа по препоръка на Едрьо Шедерски, активен природозащитник и дългогодишен туристически деятел.

Предполагаемата възраст на дъба означава, че той  се появява  някъде в началото на 18 в. и е свидетел на множество исторически събития в района. Историята потвърждава, че  дървото е съвременник на т.н.“кърджалийско време“ и подпалването на легендарното  с.Сарай.  Близостта на дъба до м.Калето и паметника на Панайот Хитов доказва, че е напълно възможно под сянката на  неговите клони да са отсядали дервенджии, хайдути, керванджии и мливари. Сигурен белег за това е и наличието на кайнак на метри от него. Преди  много години местното туристическо дружество е изградило чешма там, която до днес е известна като „Войнишката чешма“.   Огромната корона на дъба е  удобна за гнездене на не малко птици, песента на които  оглася Мараша. Уникалното прастаро дърво с мощна корона,  осигурява жълъди за множество глигани, които обитават местността.

Природолюбители и ловджии, както и до сега, се очаква да  бъдат най-ревностните пазители на стария дъб, който продължава да се приема като  символ на българската вечност.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com