17.11.2018

Нов интегриран проект

12.06.2018 vreme 0

На 30 май Община „Тунджа” подаде проектно предложение: „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа““, по процедура чрез директно предоставяне […]

1 2