18.11.2018

Родолюбие и патриотизъм

01.11.2018 vreme 0

За Денят на народните будители, вградили своя талант и дело за България и българското, НЧ „Просвета 1910“, с. Тенево организира празник заедно […]